ឱកាសការងារ


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញក្នុងមុខតំណែងដូចខាងក្រោម:

 

មុខដំណែង ទីតាំងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ផ្សេងៗ
ប្រធានគាំទ្រឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ស្នាក់ការកណ្តាល 24-Jan-2018 ទាញយក
ប្រធានគាំទ្រឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ស្នាក់ការកណ្តាល 24-Jan-2018 ទាញយក
មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម ស្នាក់ការកណ្តាល 24-Jan-2018 ទាញយក
មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យឥណទាន ស្នាក់ការកណ្តាល 24-Jan-2018 ទាញយក
ប្រធានសាខា ច្បារអំពៅ គីរីវង់ កំពង់ត្រាច 31-Jan-2018 ទាញយក
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ ស្នាក់ការកណ្តាល 25-Jan-2018 ទាញយក
ប្រធានក្រុមសេវាកម្មអតិថិជន ស្នាក់ការកណ្តាល 02-Jan-2018 ទាញយក
មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម ស្នាក់ការកណ្តាល 02-Jan-2018 ទាញយក
មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឥណទាន ស្នាក់ការកណ្តាល 02-Jan-2018 ទាញយក
មន្រ្តីឥណទាន កំពង់ស្ពឺ បាត់ដំបង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ភ្នំពេញ ពោធិ៍សាត់ ព្រៃវែង តាកែវ 30-Nov-2017 ទាញយក
ប្រធានគាំទ្រឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ស្នាក់ការកណ្តាល 28-Nov-2017 ទាញយក
អ្នកសំអាត ស្នាក់ការកណ្តាល 28-Nov-2017 ទាញយក
មន្រ្តីជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យា ស្នាក់ការកណ្តាល 17-October-2017 ទាញយក
ប្រធានក្រុមសេវាកម្មអតិថិជន ស្នាក់ការកណ្តាល 10-Nov-2017 ទាញយក
ប្រធានហានិភ័យឥណទាន ស្នាក់ការកណ្តាល 06-October-2017 ទាញយក
មន្ត្រីហានិភ័យឥណទាន ស្នាក់ការកណ្តាល 06-October-2017 ទាញយក
មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម ស្នាក់ការកណ្តាល 10-Nov-2017 ទាញយក
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ ស្នាក់ការកណ្តាល 10-Septomber-2017 ទាញយក
មន្រ្តីគាំទ្រពត៌មានវិទ្យា ស្នាក់ការកណ្តាល 10-Septomber-2017 ទាញយក
មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ស្នាក់ការកណ្តាល 10-Septomber-2017 ទាញយក
SME Lending Manager គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
ប្រធានក្រុមឥណទាន គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
ប្រធានគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្មសាខា ស្នាក់ការកណ្ដាល 16-June-2017 ទាញយក
ប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាល ស្នាក់ការកណ្ដាល 16-June-2017 ទាញយក
មន្ត្រី៌សេវាកម្មអតិថិជន 27-Mar-2017 ទាញយក
ហេរញ្ញិក សាខាស្រុកសំរោងទង និងសាខាស្រុករតនមណ្ឌល 27-Mar-2017 ទាញយក
មន្ត្រីគាំទ្រប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ស្នាក់ការកណ្តាល 31-Jan-2017 ទាញយក
អ្នកបើកបរ តំបន់៥ (ខេត្តតាកែវ) 11-Jan-2017 ទាញយក
ចំនាំៈ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេបមកកាន់
អាសយដ្ឋានអគារលេខ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ មហាវិថី គីម អីុលស៊ុង(២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ឬ អ៊ីម៉ែល៖ jobs@lyhourmfi.com.kh
ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨ || ០២៣ ៩៩៩ ៣៦៨