ផលិតផល និង សេវា​​ កម្ម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌដើម្បីទទួលបានឥណទាន

សេវាកម្ម

 លី ហួរ ភីអិលស៊ី យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​សេ​វា​កម្ម​អតិ​ថិជ​ន រក្សា​នូ​វទំ​នាក់​ទំ​នង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ ពោរ​ពេញ​ដោយ​ស្នាម​ញញឹម​រួស​រាយ​រាក់​ទាក់ រក្សា​ការ​សម្ងា​ត់ ប្រ​កប​ដោយ​ក្រម​សីល​ធម៌ និងវិជ្ជាជិវះ ដើម្បីធានាបាននូវសេវាល្អឥតខ្ចោះ។

ផលិតផល

លី ​ ហួរ​ ភីអិលស៊ី បាន​ផ្តល់​នូវ​សេវា​កម្ម​ប្រាក់​កម្ចី​ ដែល​អាច​បត់បែន​​ ទៅតាម​តម្រូវ​ការ​ជាក់​ស្តែង​របស់​អតិថិជន​ ទំហំ​សាច់​ប្រាក់​ ពេលវេលា​ក្នុងការ​សង​ត្រឡប់​មានរយះ​ពេល​វែង និង​របៀបនៃ​​​​ការសងច្រើនបែប។ លោកអ្នក ក៏អាចជ្រើសរើស​យក​រូបីយបណ្ណ័បានដូចជា៖ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ​ និងប្រាក់បាត៕

គោលបំណងឥណទាន

អត្ថប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន